میترا چراغی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۸۷محیط زیستعلوم و فنون دریایی خرمشهر
کارشناسی ارشد۹۰محیط زیست- آلودگیعلوم و فنون دریایی خرمشهر
دکترای تخصصی۹۷محیط زیست- آلودگیتربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

 

سوابق شغلی و فعالیت‌های اجرایی

شماره

عنوان شغل

نام دانشگاه، شرکت یا سازمان

تاریخ

۱

پژوهشگر

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

۱۳۹۵ تاکنون

۲

مدرس

دانشگاه پیام نور خرمشهر

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

۳

مدرس

دانشگاه پیام نورآبادان

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

۴

مدرس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

۵

مدرس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

 


 

طرح‌های پژوهشی

شماره

حمایت کننده

عنوان طرح

تاریخ

۱

دانشگاه پیام نور خرمشهر

استفاده از دوکفه ای crassostrea gigas به عنوان بایومانیتور

 فلزات سنگین در خورموسی

زمستان ۱۳۸۹

۲

دانشگاه پیام نور خرمشهر

ارزیابی ریسک کادمیوم ناشی از مصرف ماهی شیربت رودخانه اروند

زمستان ۱۳۹۰

۳

دانشگاه پیام نور خرمشهر

ارزیابی ریسک جیوه ناشی از مصرف ماهی شیربت رودخانه کارون

زمستان ۱۳۹۰

۴

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

ارزیابی ریسک سرب ناشی از مصرف ماهی شیربت رودخانه اروند

۱۳۹۳

۵

اداره آب و فاضلاب اهواز

بررسی امکان استفاده از جلبک به عنوان پایشگر زیستی فلزات سنگین در رودخانه کارون

۱۳۹۵

۶

صندوق ملی حمایت از پژوهشگران (ریاست جمهوری)

طرح پژوهشی با عنوان منشأیابی و الگوی توزیع مکانی هیدروکربن­ها (آلکان­های نرمال، PAHs، هوپان­­ و استران­) با استفاده از تکنیک­های انگشت­نگاری شیمیایی و زمین­آمار در آب­های ایرانی شمال­غرب خلیج­فارس

۱۳۹۶

۷

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

بررسی جایگاه ایران در شاخص عملکرد محیط زیست (EPI) و مقایسه با برخی کشورهای دارای رتبه برتر

آبان ماه ۱۳۹۶

۸

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مطالعه تطبیقی ساختارهای حاکمیتی کشورها در کاهش و کنترل آلودگی هوا و ارائه راهکار برای ایران

آبان ماه ۱۳۹۶

۹

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

بررسی عملکرد صندوق ملی محیط زیست ایران و ارائه راهکارهای اجرایی در جهت تقویت این نهاد با نگاهی به تجربیات کشورهای منتخب

آذر ماه ۱۳۹۷

۱۰

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

بررسی  عملکرد  سیاست های کلی در خصوص بخش  محیط زیست

آبان ماه ۱۳۹۸

 

 

مقالات چاپ شده فارسی

شماره

نام نویسندگان

سال

عنوان مقاله

نام مجله

۱

چراغی،م.، اسپرغم، ا.ونوریائی، م.ح.

۱۳۹۱

ارزیابی ریسک کادمیوم ناشی از مصرف ماهی شیربت (Barbusgrypus)رودخانه اروند

فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب

۲

چراغی،م.، چراغی، م.

۱۳۹۱

ارزیابی ریسک جیوه ناشی از مصرف ماهی شیربت(Barbusgrypus) در رودخانه کارون.

فصلنامه علمی پژوهشی بیولوژی کاربردی

۳

چراغی،م.، دادالهی سهراب، ع.، صفاهیه، ع.ر.، غانمی، ک.، دورقی، ع.م.

۱۳۹۱

بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه گیاه حرا(Avicennia marina)  در استان خوزستان(فصل زمستان).

مجله علمی پژوهشی علوم و فنون دریایی

۴

چراغی،م.، صفاهیه، ع.ر.، دادالهی سهراب، ع.، غانمی، ک.، دورقی، ع.م.

۱۳۹۲

تعیین غلظت فلزات سنگین در گیاه حرا (Avicennia marina) و رسوبات بندر امام خمینی(فصل تابستان).

نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی

۵

چراغی،م.، پورخباز، ح.ر، جوانمردی،س.

۱۳۹۲

تعیین غلظت جیوه در ماهی خوراکی بیاح (Liza abu) رودخانه کارون.

مجله علمی پژوهشی علوم پزشکی مازندران.

۶

چراغی،م.، صفاهیه، ع.ر.، دادالهی سهراب، ع.، غانمی، ک.، دورقی، ع.م.

۱۳۹۲

تغییرات غلظت فلزات سنگین در اندام های گیاه حرا (Avicennia marina) و رسوبات رویشگاه بردستان بندر دیر.

مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب

۷

پورخباز، ح.ر، چراغی،م.، جوانمردی،س.

۱۳۹۳

تعیین میزان سرب در بافت عضله ماهی خوراکی شیربت رودخانه اروند با تاکید بر انباشتگی و ارزیابی خطرات.

فصلنامه علمی پژوهشی علوم محیطی

۸

چراغی،م.، صفاهیه، ع.ر.، دادالهی سهراب، ع.، غانمی، ک.، دورقی، ع.م.

۱۳۹۴

مطالعه امکان استفاده از گیاه حرا(Avicennia marina) به عنوان پایشگر زیستی فلزات سنگین در خوریات ماهشهر.

فصلنامه علمی پژوهشی علوم محیطی،

۹

موسوی شهرکی،م.، پورخباز، ح.ر، جوانمردی،س.، چراغی،م.

۱۳۹۵

بررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک اراضی کشاورزی اطراف شهر زرقان استان فارس

فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست

۱۰

پورخباز، ح.ر، هدایت زاده،ف.، چراغی،م.

۱۳۹۵

بررسی ضریب همبستگی میان فلزات سنگین در Chaetomorpha sp. و آب و رسوب در آبگیر تصفیه خانه های آب شرب محدوده رودخانه کارون

نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی

۱۱

مزارعی، پورخباز، چراغی، جوانمردی

۱۳۹۶

تعیین میزان فلزات سنگین در برخی تنباکوهای معطر پرمصرف در بازار ایران،

مجله علوم پزشکی رفسنجان

۱۲

زیدی، علیزاده، چراغی، زمانی

۱۳۹۶

حذف مالاشیت سبز از استخرهای پرورش آبزیان با استفاده از نانو کاتالیست SBA-۱۵.

  مجله بهره برداری و پرورش آبزیان

۱۳

ربانی، حسینی بیزکی، ریاحی بختیاری، چراغی.

۱۳۹۷

بررسی روند افزایش آلودگی های نفتی موجود در رسوبات سطحی در سواحل استان مازندران.

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

۱۴

زیدی، علیزاده، رضایی شادگان، چراغی، زمانی.

۱۳۹۷

استفاده از نانومواد TiO۲ و TiO۲@SBA-۱۵ جهت تخریب فتوکاتالیستی مالاشیت سبز

مجله بهره برداری و پرورش آبزیان

 

مقالات چاپ شده انگلیسی

نام مجله

عنوان مقاله

سال

نام نویسندگان

شماره

 

 

 

 

 

journal of hydrosciences and environment

Petrogenic events as the dominant source of petroleum pollution in sediment cores of industrial environment in the northwest of the Persian Gulf

۲۰۱۹

Cheraghi, Riyahi Bakhtiari, Memariani, Mohammadi,

۱

Human and Ecological Risk Assessment,

Identification of the highest potential human health and environmental hazard in contaminated sediment near the point sources in the northwest Persian Gulf.

۲۰۱۸

Cheraghi, Riyahi Bakhtiari, Memariani, Mohammadi, Bonduà,

۲

Environment & Ecosystem Science (EES)

FMEA TECHNIQUES USED IN ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT.

۲۰۱۷

Vazdani, Sabzghabaei, Dashti, Cheraghi, Alizadeh, Hemmati.

۳

ECOPERSIA

Determination of the concentration of heavy metals at water treatment sites in Ahwaz and Mollasani treatment using bioindicator

۲۰۱۶

Pourkhabbaz, hedaytzadeh and  Cheraghi.

۴

Environmental Sciences

The accumulation of heavy metals in Avicennia marina from Bardestan estuary, Bushehr, Iran with emphasis enrichment coefficient.

۲۰۱۴

Cheraghi, Safahieh, DadolahiSohrab ,Ghanemi, Doraghi

۵

Life Science Journal

Assessment of oyster Crassostreagigas as Biomonitor Agent for Some Metals (Pb and Cu) from Musa Estuary (Persian Gulf)

۲۰۱۳

Cheraghi M, Espergham O, Nooriaee M H, Khodabakhshi Lakorgani S.,

۶

 

مشاوره در پایان‌نامه

شماره

نام دانشجو

مقطع

عنوان پایان‌نامه

تاریخ

۱

حسین یوسف نیا

کارشناسی ارشد

تعیین غلظت  فلزات  سنگین در خاستگاه رویشی پر کورکور سیاه شمال ایران

۱۳۹۴

۲

فریبا هدایت زاده

کارشناسی ارشد

بررسی امکان استفاده از جلبک به عنوان پایشگر زیستی فلزات سنگین در رودخانه کارون

۱۳۹۵

۳

زهرا شیخ زاده

کارشناسی ارشد

بهینه سازی فرایند تصفیه پساب های نفتی با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده در مقیاس آزمایشگاهی

۱۳۹۵

۴

سیده مرضیه موسوی شهرکی

کارشناسی ارشد

ارزیابی زیست محیطی آلودگی فلزات سنگین در خاک منطقه زرقان

۱۳۹۵

۵

وحیده مزارعی

کارشناسی ارشد

تعیین غلظت فلزات سنگین در انواع تنباکوهای موجود در ایران

۱۳۹۵

۶

امیر زیدی

کارشناسی ارشد

مطالعه تاثیر نانوفتوکاتالیزور در حذف رنگ پساب های صنعتی (مطالعه موردی کارخانه پایاتکس کرج)

۱۳۹۶

۷

میلاد شادفر

کارشناسی ارشد

ممیزی مصرف آب در کارخانه شکر امیرکبیر اهواز با استفاده از فناوری پینچ جهت کاهش حجم پساب

۱۳۹۶

۸

صغری وزدانی

کارشناسی ارشد

ارزیابی و روش­های کنترل آلودگی زیست­محیطی بسترهای ذخیره­سازی میعانات گازی در راستای ارزیابی ریسک با استفاده از روش FMEA (مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز پارسیان)،

۱۳۹۷

 

 

سوابق پژوهشی

 

کلاس‌ها و کارگاه‌ها

شماره

کارگاه

برگزار کننده

کشور

سال

۱

دوره آموزشی HSE

 

ایران

 

۲

دوره آموزشی GIS

 

ایران

 

۳

دوره مهارت­های کسب و کار- کارآفرینی

 

ایران

 

۴

همایش و کارگاه آموزشی اثرات توسعه بر محیط­ زیست

 

ایران

 

۵

همایش دانشگاه و نشاط؛ تبیین ابعاد و راهکارها

 

ایران

 

۶

آموزش تکنیک HPLC (دستگاه سنجش هیدروکربن های نفتی و مشتقات آن ها)

 

ایران

 

۷

کارگاه آموزشی روش تحقیق

 

ایران

 

۸

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

 

ایران

 

۹

کارگاه آموزشی درجه بندی مخاطرات زیست محیطی و فرسایش پذیری مناطق ساحلی

 

ایران

 

۱۰

کارگاه آموزشی بافت شناسی

 

ایران

 

۱۱

کارگاه آموزشی Endnote و White smoke

 

ایران

 

۱۲

کارگاه آموزشی تدوین طرح­های GEF/SGP با مشارکت مالی سازمان­های بین المللی

 

ایران

 

۱۳

کارگاه آموزشی اعلام نیازها و مسائل پژوهشی

 

ایران

 

۱۴

کارگاه آموزشی ناهنجاری اسکلتی و حرکات اصلاحی

 

ایران

 

۱۵

کارگاه آموزشی معرفی پتنت و استفاده از آن در پروپوزال و پایان نامه

 

ایران

 

۱۶

کارگاه آموزشی دانشگاه آموزش محور- دانشگاه پژوهش محور

 

ایران

 

۱۷

دوره آموزشی اولویت بندی زیر حوضه ها با استفاده از مدل SWAT و روش URL

 

ایران

 

۱۸

دوره آموزشی پیشگیری و ایمنی در برابر حریق

 

ایران

 

۱۹

دوره آموزشی کمک­های اولیه و ایمنی در آزمایشگاه

 

ایران

 

۲۰

کارگاه آموزشی ایده پردازی و تفکر خلاق

 

ایران

 

۲۱

کارگاه آموزشی طراحی مدل کسب و کار

 

ایران

 

۲۲

کارگاه آموزشی مالکیت فکری

 

ایران

 

۲۳

کارگاه آموزشی امور حقوقی و قراردادها

 

ایران

 

۲۴

کارگاه آموزشی Adobe InDesign

 

ایران

 

۲۵

کارگاه آموزشی همایش فضای مجازی و اینترنت

 

ایران

 

 

برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌ها

 

شماره

عنوان کارگاه

محل برگزاری

سال

۱

کارگاه آموزش گام به گام نرم افزار مندلی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۱۳۹۸

۲

بررسی کیفیت پساب های صنعتی با تأکید بر صنایع استان خوزستان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۱۳۹۸

۳

کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

۱۳۹۴

۴

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

۱۳۹۴

۵

سخنرانی روش های نوین تصفیه آب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

۱۳۹۲

۶

سخنرانی گیاهان مقاوم به آلودگی هوا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

۱۳۹۲

۷

سخنرانی گرمایش جهانی و اثرات آن بر محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

۱۳۹۱

۸

کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته

دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر

۱۳۹۱

         

 

همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی و خارجی

شماره

نویسندگان

عنوان مقاله

برگزار کننده

تاریخ

۱

داداللهی سهراب و چراغی

گیاه پالایی رسوبات آلوده به کادمیوم و نیکل با استفاده از گیاه حرا

اولین همایش ملی گیاه پالایی، کرمان

۱۳۹۰

۲

چراغی؛ صفاهیه؛ دادالهی سهراب و غانمی

تجمع زیستی فلز مس در مانگرو خاکستری(Avicennia marina) در منطقه بندر امام خمینی

پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران

۱۳۹۰

۳

چراغی؛ صفاهیه؛ دادالهی سهراب و غانمی

پاکسازی زیستی فلز سرب توسط مانگرو خاکستری(Avicennia marina) در منطقه بندر امام خمینی

اولین همایش ملی محیط زیست و آلاینده ها، اهواز

۱۳۹۰

۴

چراغی؛ صفاهیه

تجمع فلزات سنگین ضروری و غیر ضروری در گیاه مانگرو در منطقه­ی بندر امام خمینی

اولین همایش ملی علوم زیستی، فلاورجان

۱۳۹۰

۵

چراغی؛ اسپرغم، علیان

بررسی غلظت فلزات سنگین (مس و سرب) در رسوبات سطحی بندر امام خمینی

دهمین همایش ملی شیمی پیام نور، کرمان

۱۳۹۱

۶

چراغی؛ اسپرغم، علیان

تجمع فلزات سنگین(کادمیوم و نیکل) در گیاه لویی(Typhalatifolia) و رسوبات رودخانه اروند

دهمین همایش ملی شیمی پیام نور، کرمان

۱۳۹۱

۷

چراغی؛ اسپرغم

بررسی میزان کادمیوم و سرب در عضله و کبد ماهی شیربت(Barbusgrypus) در رودخانه اروند

دهمین همایش ملی شیمی پیام نور، کرمان

۱۳۹۱

۸

چراغی؛ اسپرغم و خدابخشی

مطالعه امکان استفاده از دوکفه ایCrassostreagigas به عنوان پایشگر زیستی فلزات سنگین در بندر امام خمینی(ره)

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران

۱۳۹۱

۹

اسپرغم؛ چراغی و نوریائی

مدیریت آلاینده های آلی پایدار در محیط زیست دریایی

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران

۱۳۹۱

۱۰

پورخباز؛ جوانمردی؛ چراغی و قنواتی

بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و زیستی پساب اداره کشتیرانی بندر امام

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران

۱۳۹۱

۱۱

پورخباز؛ جوانمردی؛ چراغی و حکیمی نژاد

بررسی کیفیت آب شرب شهر امیدیه

ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران

۱۳۹۱

۱۲

چراغی؛ اسپرغم و نوریائی

بررسی مهمترین عوامل مخاطره آمیز در حین جوشکاری و روشهای پیشگیری از آن

دومین همایش ملی HSE پیوند دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی، ماهشهر

۱۳۹۱

۱۳

چراغی؛ پورخباز و چراغی

کاربرد ازن در تصفیه آب آشامیدنی

اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی،ماهشهر

۱۳۹۱

۱۴

چراغی؛ علامرودشتی و چراغی

روش های کنترل خوردگی و رسوبگذاری در شبکه های توزیع آب

اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی،ماهشهر

۱۳۹۱

۱۵

اسپرغم؛ چراغی و خدابخشی

بررسی روش های نوین کاهش آلاینده های پساب صنعتی

اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی،ماهشهر

۱۳۹۱

۱۶

پورخباز؛ چراغی؛ جوانمردی و احمدی

بررسی آلاینده های هوای کارخانه سیمان بهبهان و مقایسه آن با استانداردها

اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، اهواز

۱۳۹۱

۱۷

پورخباز؛ چراغی؛ جوانمردی و ساکی

بررسی شاخص­های زیستی تالاب هورالعظیم

اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، اهواز

۱۳۹۱

۱۸

پورخباز؛ جوانمردی و چراغی

بررسی اثرات آلودگی نفتی بر جانداران و اکوسیستم های دریایی

اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار، اهواز

۱۳۹۱

۱۹

چراغی؛ اسپرغم و هادیان

بررسی مکانیسم های سم زدایی آلاینده ها از بدن انسان و جانوران

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان

۱۳۹۱

۲۰

چراغی؛ اسپرغم و زابلی

سیتوکروم P۴۵۰ و نقش آن در سمیت زدایی

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان

۱۳۹۱

۲۱

چراغی؛ اسپرغم و هادیان

مکانیسم کاهش آلودگیهای کشاورزی، صنعتی و خانگی

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان

۱۳۹۱

۲۲

چراغی؛ اسپرغم و نوریائی

کارکردهای تالاب شادگان و لزوم حفاظت بهینه از آن

اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان

۱۳۹۱

۲۳

چراغی؛ علامرودشتی و چراغی

بررسی کارایی منعقد کننده سولفات آلومینیوم در حذف کدورت از آب رودخانه بهمنشیر

اولین همایش ملی مهندسی آب و محیط زیست، شوشتر

۱۳۹۱

۲۴

چراغی؛ اسپرغم و زابلی

بررسی وضعیت استفاده از انرژی بادی در سطح جهان

اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک

۱۳۹۱

۲۵

چراغی؛ اسپرغم و نوریائی

بررسی عوامل ناپایداری تالابها در ایران

اولین همایش ملی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های تالابی

۱۳۹۱

۲۶

چراغی؛ اسپرغم و خدابخشی

بررسی اهداف کنوانسیون رامسر در جهت حفاظت از تالاب ها

اولین همایش ملی حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های تالابی

۱۳۹۱

۲۷

چراغی؛ اسپرغم و رحیمی

بررسی اثرات پدیده ال نینو بر محیط زیست دریایی

دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان

۱۳۹۲

۲۸

چراغی؛ اسپرغم و خدابخشی

شناسایی آبسنگ های مرجانی خلیج فارس و راهکارهای حفاظت از آن ها

دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، همدان

۱۳۹۲

۲۹

چراغی؛ اسپرغم و خدابخشی

مقایسه عملکرد سیستم های تولید بیوگاز با تاکید بر دو مدل هندی و چینی

چهارمین همایش بیوانرژی ایران، تهران

۱۳۹۲

۳۰

چراغی؛ پورخباز و جوانمردی

بررسی ثرات زیستمحیطی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گردشگری

اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان

۱۳۹۲

۳۱

چراغی؛ پورخباز و جوانمردی

مدیریت پسماندهای بیمارستانی (مطالعه موردی: بیمارستان شهید زاده بهبهان)

هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

۱۳۹۳

۳۲

چراغی؛ پورخباز و جوانمردی

بررسی شاخص‌های پایداری و عملکرد محیطی، افت ۶۱پله ای رتبه ایران در ۶سال)

هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست

۱۳۹۳

۳۳

چراغی؛ پورخباز و جوانمردی

اثرات تغییر اقلیم بر تالاب­ها

دومین همایش ملی تغییر اقلیم و امنیت غذایی

۱۳۹۳

۳۴

چراغی و حردانی

بررسی راهکارهای حقوقی مقابله با تهدیدهای زیست محیطی

دومین همایش سراسری محیط زیست،انرژی و پدافند زیستی

۱۳۹۳

۳۵

پورخباز؛ جوانمردی و چراغی

بررسی اقلیم و آلودگی هوا در فصول خاص

دومین همایش سراسری محیط زیست،انرژی و پدافند زیستی

۱۳۹۳

۳۶

پورخباز؛ چراغی و جوانمردی

بررسی کمّی و کیفی پسماندهای تولیدی بیمارستان های شهر بهبهان در سال ۱۳۹۱

دومین همایش سراسری محیط زیست،انرژی و پدافند زیستی

۱۳۹۳

۳۷

چراغی کوتیانی؛ چراغی؛ مومنی اصل و براتی

مروری بر روش های تصفیه فاضلاب­های صنعتی

اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

۱۳۹۳

۳۸

چراغی؛ چراغی کوتیانی؛ براتی و مومنی اصل

بررسی روش­های دفع مواد زاید جامد شهری

اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

۱۳۹۳

۳۹

چراغی میترا و چراغی

نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء سطح کیفیت محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

۱۳۹۳

۴۰

چراغی میترا؛ چراغی و چراغی

بررسی ماهیت حقوقی جرائم علیه محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

۱۳۹۳

۴۱

چراغی میترا و نصیری

بررسی اهداف و کنوانسیون های سازمان بین المللی دریانوردی

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

۱۳۹۳

۴۲

چراغی  و چراغی کوتیانی

مروری بر روش­های ارزشگذاری بر محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

۱۳۹۳

۴۳

چراغی  و چراغی کوتیانی

بررسی ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

۱۳۹۳

۴۴

چراغی میترا و چراغی

آشنایی با نرم افزار ER Mapper و کاربرد آن در تحلیل تصاویر ماهواره ای

سومین همایش سراسری محیط زیست،انرژی و پدافند زیستی

۱۳۹۴

۴۵

چراغی میترا و نصیری

بررسی قانون الحاق ایران به کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی

سومین همایش سراسری محیط زیست،انرژی و پدافند زیستی

۱۳۹۴

۴۶

چراغی میترا؛ چراغی و چراغی

مروری بر نظام حقوقی ناظر بر تنگه هرمز

سومین همایش سراسری محیط زیست،انرژی و پدافند زیستی

۱۳۹۴

۴۷

چراغی  و چراغی کوتیانی

استفاده از رهیافت اقتصادی در سیاست گذاری­های زیست محیطی

سومین همایش سراسری محیط زیست،انرژی و پدافند زیستی

۱۳۹۴

۴۸

چراغی میترا و نصیری

نگرشی بر اهمیت بررسی سوانح در صنعت دریایی

سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

۱۳۹۴

۴۹

چراغی  و چراغی کوتیانی

نگرشی بر اهمیت آب مجازی در مدیریت اقتصادی منابع آب

سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

۱۳۹۴

۵۰

کشتکار؛ چراغی و سبزقبایی

بررسی اثرات خشکسالی بر تالاب ها

اولین کنفرانس بین المللی یافته­های نوین علوم و تکنولوژی

۱۳۹۴

۵۱

صالحی مکاری و چراغی

بررسی اثرات خشکسالی بر روی کشاورزی و راهکارهای مدیریت آن

اولین کنفرانس بین المللی یافته­های نوین علوم و تکنولوژی

۱۳۹۴

۵۲

چراغی؛ چراغی کوتیانی و جودکی

 

مروری بر اهمیت تصاویر ماهواره ای در پایش لکه های نفتی

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

۱۳۹۴

۵۳

چراغی میترا و نصیری

 

بررسی نظام حقوقی حاکم بر مناطق مختلف دریایی

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

۱۳۹۴

۵۴

چراغی کوتیانی؛ چراغی و جودکی

 

پاکسازی زیستی روشی کاربردی برای تصفیه آلاینده های نفتی

دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار

۱۳۹۴

۵۵

چراغی؛ نصیری و عباسیان

 

مروری بر تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی از طریق دریا

دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار

۱۳۹۴

۵۶

هدایت زاده، پورخباز و چراغی

 

 

شناسایی و معرفی جلبکهای غالب رودخانه کارون

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری

۱۳۹۵

۵۷

هدایت زاده، پورخباز و چراغی

 

 

بررسی مکانیسم جذب فلزات سنگین توسط جلبک به عنوان جاذب زیستی

دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری

۱۳۹۵

۵۸

چراغی  و چراغی کوتیانی

بررسی پتانسیل ها و چالش های پیش روی بازاریابی سبز در ایران

همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

۱۳۹۵

۵۹

چراغی  و چراغی کوتیانی

بررسی عناصر آمیخته بازاریابی سبز به عنوان عوامل موثر در افزایش میزان تقاضای محصولات

همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

۱۳۹۵

۶۰

چراغی و ریاحی بختیاری

 

 

استفاده از شناساگرهای زیستی در شناسایی منشأ مواد آلی

چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

۱۳۹۶

۶۱

چراغی و ریاحی بختیاری

 

استفاده از نسبت­های تشخیصی ترکیبات هیدروکربن های چند حلقوی و آلکان­های نرمال به عنوان روشی پرکاربرد برای تعیین منشأ هیدروکربن­ها

چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

۱۳۹۶

۶۲

چراغی و کاظمی بره بی چاست

حسابداری آب ابزاری مهم و ضروری در مدیریت بهینه منابع آب

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﮐﺸﺎورزی

۱۳۹۸

۶۳

چراغی

مشاغل سبز و کارآفرینی زیست محیطی گامی بنیادی در بهبود شاخص عملکرد زیست محیطی ایران

ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﮐﺸﺎورزی

۱۳۹۸

۶۴

چراغی

 

 

بررسی پتانسیل های کارآفرینی و خود اشتغالی در رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست

دومین همایش ملی نهادینه سازی کارآفرینی در توسعه پایدار با رویکرد آموزش عالی

۱۳۹۸

 

داوری مقالات و کنگره‌ها

شماره

نام مجله یا کنگره

تاریخ

۱

مجله اکوبیولوژی تالاب

-

۲

عضو هیئت داوران دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

۱۳۹۱

۳

عضو هیئت داوران سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

۱۳۹۲

۴

عضو هیئت داوران همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

۱۳۹۲

۵

عضو هیئت داوران اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

۱۳۹۳

۶

عضو هیئت داوران چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

۱۳۹۳

۷

عضو هیئت داوران کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست

۱۳۹۳

۸

عضو هیئت داوران اولین کنفرانس ملی جغرافیا،گردشگری، منابع طبیعی وتوسعه پایدار

۱۳۹۳

۹

عضو هیئت داوران اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران

۱۳۹۳

۱۰

عضو هیئت داوران اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

۱۳۹۳

۱۱

عضو هیئت داوران اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران

۱۳۹۳

۱۲

عضو هیئت داوران اولین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار

۱۳۹۳

۱۳

عضو هیئت داوران دومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست

۱۳۹۳

۱۴

عضو هیئت داوران اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران

۱۳۹۳

۱۵

عضو هیئت داوران دومین کنگره ملی زیست شناسی وعلوم طبیعی ایران

۱۳۹۴

۱۶

عضو هیئت داوران دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار

۱۳۹۴

۱۷

عضو هیئت داوران اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

۱۳۹۴

۱۸

عضو هیئت داوران سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی

۱۳۹۴

۱۹

عضو هیئت داوران اولین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

۱۳۹۴

۲۰

عضو هیئت داوران دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

۱۳۹۴

۲۱

عضو هیئت داوران اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین

۱۳۹۴

۲۲

عضو هیئت داوران دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست

۱۳۹۴

۲۳

عضو هیئت داوران اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست

۱۳۹۴

۲۴

عضو هیئت داوران سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

۱۳۹۴

۲۵

عضو هیئت داوران سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

۱۳۹۴

۲۶

عضو هیئت داوران اولین کنفرانس بین المللی یافته­های نوین علوم و تکنولوژی

۱۳۹۴

۲۷

عضو هیئت داوران اولین کنفرانس پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران

۱۳۹۴

۲۸

عضو هیئت داوران اولین کنفرانس پیشرفت­های نوین در حوزه انرژی

۱۳۹۴

۲۹

عضو هیئت داوران اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست

۱۳۹۴

۳۰

عضو هیئت داوران اولین همایش ملی پدافند غیرعامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

۱۳۹۴

۳۱

عضو هیئت داوران اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

۱۳۹۴

۳۲

عضو هیئت داوران دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

۱۳۹۴

۳۳

عضو هیئت داوران اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

۱۳۹۴

۳۴

عضو هیئت داوران اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری

۱۳۹۴

۳۵

عضو هیئت داوران اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی

۱۳۹۴

۳۶

عضو هیئت داوران اولین همایش ملی علوم مدیریت و برنامه ریزی آموزش و استانداردسازی ایران

۱۳۹۴

۳۷

عضو هیئت داوران اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

۱۳۹۴

۳۸

عضو هیئت داوران اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری

۱۳۹۴

۳۹

عضو هیئت داوران اولین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران

۱۳۹۴

۴۰

عضو هیئت داوران اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی

۱۳۹۴

۴۱

عضو هیئت داوران اولین کنگره بین المللی علوم قرآن و حدیث

۱۳۹۴

۴۲

عضو هیئت داوران اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

۱۳۹۵

۴۳

عضو هیئت داوران کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری

۱۳۹۵

۴۴

عضو هیئت داوران کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه

۱۳۹۵

۴۵

عضو هیئت داوران چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

 

۱۳۹۵

 

۴۶

عضو هیئت داوران چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

 

۱۳۹۵

 

۴۷

عضو هیئت داوران ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﮐﺸﺎورزی

۱۳۹۸

 

عضویت‌ها

شماره

عنوان عضویت

نام دانشگاه، شرکت یا سازمان

تاریخ

۱

شورای مرکزی انجمن علمی محیط زیست

دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۹۵-۱۳۹۷

۲

عضو فعال بسیج اساتید و فعالیت در حلقه صالحین

دانشگاه

۱۳۹۰ تاکنون

۳

عضو فعال بسیج مهندسین

نظام مهندسی

۱۳۸۹ تاکنون

۴

عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

نظام مهندسی

۱۳۸۹ تاکنون

۵

عضو بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان

۱۳۹۵

۶

عضو هسته علمی نخبگان جوان ایران

نخبگان جوان ایران

۱۳۹۶ تاکنون

۷

عضو شبکه زنان دانشمند جهان اسلام

شبکه زنان دانشمند جهان اسلام

۱۳۹۶ تاکنون

۸

عضو اصلی مجمع مشورتی بانوان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۱۳۹۸(به مدت ۲ سال)