روح اله فرهادی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی ماشین های کشاورزیدانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزیدانشگاه شهرکرد
دکترای تخصصی۱۳۹۶مهندسی مکانیک بیوسیستمدانشگاه ارومیه

سوابق اجرایی

۱- مسئول مرکز آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی

۲- مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

طرح های پژوهشی
۱- محاسبه میزان تابش جذب‌شده خورشید در صفحات منحنی به روش عددی و هوش مصنوعی

انتقال حرارت

ترمودینامیک

ریاضیات مهندسی

ریاضیات مهندسی تکمیلی

محاسبات عددی

معادلات دیفرانسیل

مکانیک سیالات

سوابق پژوهشی

۱- برگزاری کارگاه: آشنایی با نرم افزارهای رفرنس دهی EndNote و Mendeley

۲- برگزاری کارگاه: رگرسیون و برازش داده­ها در MATLAB

۳-ارائه سمینار: کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در کشاورزی