مرتضی تاکی

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99

دکتر مرتضی تاکی عضو هیأت علمی گروه مهندسی ماشین­های کشاورزی و مکانیزاسیون

10-8

12-10

13-12

15-13

شنبه

حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

اصول شبیه‌سازی

نماز و نهار

سامانه‌های حرارتی انرژی خورشیدی در کشاورزی

یکشنبه

مشاوره دانشجویان ارشد

حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

مدلسازی سامانه‌های انرژی

دوشنبه

تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی (1)

جلسات هیئت رئیسه دانشگاه

مشاوره دانشجویان دکتری

سه­ شنبه

سامانه‌های حرارتی انرژی خورشیدی در کشاورزی

تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی (1)

اصول شبیه‌سازی

چهارشنبه

مشاوره دانشجویان ارشد

مشاوره دانشجویان کارشناسی

حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸مکانیزاسیون کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مکانیزاسیون کشاورزی-انرژیدانشگاه تبریز
دکترای تخصصی۱۳۹۴مکانیزاسیون کشاورزی-انرژیدانشگاه تبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

عضو شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سال ۱۳۹۶ تا کنون

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه از مهرماه ۱۳۹۹ تاکنون

ردیف

محل برگزاری

عنوان

۱

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ماشین­های کشاورزی (کارشناسی)

۲

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ترمودینامیک (کارشناسی)

۳

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

محاسبات عددی (کارشناسی)

۴

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

پسماند و روش­های فرآوری محصولات کشاورزی (کارشناسی ارشد)

۵

دانشگاه شهرکرد

اصول شبیه سازی (کارشناسی)

۶

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تحقیق در عملیات (کارشناسی)

۷

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

سامانه ­های حرارتی انرژی خورشیدی در کشاورزی (کارشناسی)

۸

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

منابع انرژی تجدیدپذیر (کارشناسی)

۹

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مدیریت گلخانه (دکتری)

۱۰

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مدلسازی انرژی (کارشناسی ارشد)

۱۱

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر (دکتری)

۱۲

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مدیریت گلخانه و اتوماسیون (کارشناسی ارشد)

ردیف

عنوان

سمت

وضعیت

محل اجرا

۱

امکان­سنجی فنی و اقتصادی استفاده از انرژی خورشید به ­منظور تامین بخشی از نیاز برق ایستگاه پمپاژ آب منطقه کارون

مجری

در حال اجرا

سازمان آب و برق منطقه­ای اهواز- حوزه ­ی کارون بزرگ

۲

استفاده از مدل­های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به ­منظور پیش­بینی شرایط محیطی داخل گلخانه ه­ای­ مرسوم

مجری

خاتمه

۱۳۹۶

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۳

ارزیابی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه‌ خورشیدی فتوولتائیکی متصل به شبکه (مطالعه موردی: نیروگاه یک مگا واتی در شهرستان اهواز)

مجری

خاتمه

۱۳۹۷

سازمان توانیر-شرکت ملی برق ایران- اهواز

۴

بررسی جریان انرژی محصول خیار گلخانه ای و بهینه­ سازی واحدهای تولیدی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های استوار

همکار

خاتمه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۵

محاسبه میزان تابش جذب شده خورشید در صفحات منحنی به روش عددی و هوش مصنوعی

مجری

در حال اجرا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۶

استفاده از خشک‌کن‌های خورشیدی گلخانه‌ای به منظور تولید وخشک کردن محصولات کشاورزی

مجری

در حال اجرا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۷

بررسی جریان انرژی و پایداری محصولات کلزا و گندم در استان خوزستان

همکار

در حال اجرا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ردیف

عنوان

۱

انرژی­ های تجدیدپذیر، بازیافت، اگزرژی و محیط زیست در کشاورزی (Renewable Energies, recycling, exergy and environment in agriculture)

۲

هوش مصنوعی و کاربرد آن در کشاورزی (Artificial intelligent and its application in agriculture)

۳

شبیه ­سازی-مدلسازی، کنترل و مدیریت انرژی گلخانه (Simulation-modeling, controlling and energy management in greenhouse)

۴

محاسبات نرم (Soft Computing)

۵

انتقال حرارت (Heat Transfer)

۶

خشک‌کن‌های خورشیدی گلخانه‌ای (Greenhouse Solar Dryers)