شریف جورابیان شوشتری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸محیط زیستدانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مهندسی منابع طبیعی-محیط زیستدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۶مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست (ارزیابی و مدل سازی محیط زیست)دانشگاه ملایر
فوق دكتری۱۳۹۹محیط زیست-ارزیابی و مدل سازی مکانیدانشگاه زنجان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۲

سوابق اجرایی

سخنرانی در مجامع بین المللی:

ارائه سخنرانی با موضوع "Hydrological and water quality impact assessment under future land cover and climate change" در چهارمین ورکشاپ فرآیندهای هیدرولوزیکی با SWAT، ۱۳ مارس ۲۰۲۱، دانشگاه هیروشیمای ژاپن.

سوابق پژوهشی

داور مجلات علمی:

Applied Geography (IF=۴.۲۴)

نشریه محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران