مصطفی مردانی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۰اقتصاد کشاورزیدانشگاه ملی زابل
دکترای تخصصی۱۳۹۵اقتصاد کشاورزیدانشگاه ملی زابل

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

سرپرست کانون شکوفایی خلاقیت و نواوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دانشجوی نمونه پژوهشی دانشگاه زابل ۱۳۹۳

شماره

عنوان درس

مقطع

۱

توسعه اقتصادی

کارشناسی ارشد

۲

مدیریت واحدهای زارعی و دامی

کارشناسی

۳

تهیه و ارزیابی طرح‌های کشاورزی

کارشناسی

۴

اقتصاد مهندسی

کارشناسی

۵

اقتصاد منابع طبیعی

کارشناسی

۶

کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی

کارشناسی

۷

اقتصاد ریاضی

کارشناسی

۸

تجارت بین الملل محصولات کشاورزی

کارشناسی

۹

مدیریت زنجیره تامین نهاده های کشاورزی

کارشناسی

۱۰

اقتصاد جنگل، مرتع و شیلات

کارشناسی

۱۱

اصول حسابداری در واحدهای کشاورزی

کارشناسی

 

شماره

حمایت کننده

عنوان طرح

تاریخ

۱

شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی کارون بزرگ

تعیین کارایی شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارون بزرگ در شرایط عدم حتمیت

۱۳۹۷

۲

جهاد کشاورزی استان اصفهان (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

تدوین الگوی کشت ملی-پایلوت- دشت مهیار در استان اصفهان- پروژه هزینه و قیمت محصولات کشاورزی استان اصفهان

۱۳۹۶

۳

جهاد کشاورزی استان اصفهان (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

تدوین الگوی کشت ملی-پایلوت- دشت مهیار در استان اصفهان- پروژه مدل‌سازی و تحلیل الگوی کشت

۱۳۹۶

۴

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی (جهاد دانشگاهی مشهد)

شناسایی عوامل، آسیب ها و ناهنجاریهای شرکت های تعاونی و ارائه راهکارهای پیشگیری از آنها

۱۳۹۱

۵

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی (جهاد دانشگاهی مشهد)

بررسی تاثیر عملکرد مراجع حل اختلاف خراسان رضوی بر بهبود فضای کسب و کار استان

۱۳۹۰

۶

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی (جهاد دانشگاهی مشهد)

بررسی راهکارهای جلب مشارکت اعضاء در مدیریت تعاونی ها تولیدی شهرستان مشهد و ارائه الگوی مناسب ۰۹۱۵۹۱۹۲۶۳۳

۱۳۹۲

۷

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی (جهاد دانشگاهی مشهد)

بررسی علل کاهش ساعات مفید کار (بهره وری نیروی کار) در واحدهای تولیدی صنعتی مشهد

۱۳۹۲

۸

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی (جهاد دانشگاهی مشهد)

بررسی عوامل موثر بر بروز اختلافات میان کارگر و کارفرما در کارگاههای مشمول قانون کار شهرستان سبزوار

۱۳۹۰

۹

اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی استان خراسان رضوی (جهاد دانشگاهی مشهد)

راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی خدمات مراکزمشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

۱۳۹۲

۱۰

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ارزیابی اثر برنامه­های سیاستی جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و پایداری منابع آب در دشت قزوین

۱۳۹۷

۱۱

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با تأکید بر استفاده  مناسب از نهاده‌های مختل کننده کشاورزی پایدار در اراضی پایاب شبکه آبیاری و زهکشی میانآب شوشتر

۱۳۹۷

۱۲

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

کاربرد مدل برنامه‌ریزی غیر خطی فازی چند هدفه جهت تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در شهرستان ملاثانی

۱۳۹۷

۱۳

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

مدلسازی ریاضی الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی در استان اصفهان

۱۳۹۷

۱۴

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ارزیابی اقتصادی و برنامه‌ریزی پودمانی برای کسب و کارهای کارآفرینانه مبتنی بر اقتصاد زراعی و غیرزراعی روستایی

۱۳۹۶

۱۵

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تعیین کارایی نخلستان‌های خرما با استفاده از تحلیل پوششی داده‌های استوار در منطقه اهواز

۱۳۹۷

۱۶

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بررسی تعادل سفره آب زیرزمینی و اثر سیاست های آبیاری بر حفاظت آبخوان دشت ساری- نکا

۱۳۹۷

۱۷

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ارزیابی فنی و اقتصادی نیروگاه‌های خورشیدی و تولید پراکنده متصل به شبکه (مطالعه موردی: احداث نیروگاه یک مگا واتی در شهرستان اهواز)

۱۳۹۷

 

۱>

برنامه ریزی ریاضی (Mathematical programming)

مدیریت مزرعه (Farm management)

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست (Environmental and Natural Resource Economics)

سوابق پژوهشی

سمینار انتخاب الگوی کشت بهینه

سیمنار ارزیابی اقتصادی طرح‌های پرورش ماهی قزل‌آلا

عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی ایران

عضو کمیته اجرایی اولین همایش ملی پژوهش‌های علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران

عضو کمیته اجرایی دومین همایش ملی نهادینه‌سازی کارآفرینی بارویکرد توسعه پایدار و آموزش عالی

عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

برنامه کاری هفتگی

تمام وقت