محمدتقی بیگی نصیری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴علوم دامیشیراز
کارشناسی ارشد۱۳۶۹علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژادتربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۷۵علوم دامی - ژنتیک و اصلاح نژادWales

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
علوم دامی و صنایع غذاییعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۴۲

سوابق اجرایی

  • ریاست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان۱۳۳۸۷-۱۳۸۴
  •  
  • معاونت اداری، پشتیبانی و حقوقی دانشگاه معلوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ۱۳۹۰-۱۳۸۸
  •  
  • معاونت فرهنگی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان۱۳۹۲-۱۳۹۰
  •  
  • مدیر گروه علوم دامی۱۳۷۷-۱۳۷۶