عبدالهادی صالحی‌زاده

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۵جامعه شناسیامام خمینی ره
دکترای تخصصی۱۳۹۵جامعه شناسیامام خمینی ره
حوزوی۱۴۰۰فقه و اصولحوزه علمیه قم

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیر گروه معارف اسلامی