شریف جورابیان شوشتری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸محیط زیستدانشگاه یزد
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مهندسی منابع طبیعی-محیط زیستدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۶مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست (ارزیابی و مدل سازی محیط زیست)دانشگاه ملایر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

انتصاب به عنوان عضو شورای ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سوی رئیس محترم دانشگاه (از خرداد ماه 1402 به مدت دو سال)

انتصاب به عنوان استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه آموزشی مهندسی طبیعت از سوی معاون محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه (از بهمن ماه 1401 به مدت یک سال)

انتصاب به عنوان دبیر رویداد مدیریت بقایای گیاهی (چالش سوزاندان) از سوی معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه (20 خرداد ماه 1403)

- حایز شرایط نخبگی بنیاد ملی نخبگان به استناد نامه شماره ۵۱۱۵۱/۱۵ مورخ ۶/۷/۹۲ بنیاد ملی نخبگان (جهت انجام پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی).

- برنده جایزه تحصیلی دانشجوی صاحب استعداد برتر سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ بنیاد ملی نخبگان.

- دریافت بورسیه تحصیلی از بنیاد ملی نخبگان به مدت ۶ ماه جهت گذراندن فرصت مطالعاتی خارجی.

- گذراندن فرصت مطالعاتی خارجی در CSIC کشور اسپانیا به مدت یک سال با موضوع مدل­ سازی پارامترهای کمیت و کیفیت آب تحت تاثیر تغییرات آینده کاربری اراضی و اقلیم.

- منتخب شده (نفر اول) با عنوان عضو هیآت علمی (Assistant Professor-TenureTrack) در Hiroshima University، ژاپن (۲۰۲۱).

- دانش ­آموخته دوره کارشناسی در میان ۴۰ نفر سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ با رتبه اول.

- دانش ­آموخته دوره کارشناسی ارشد در میان ۱۰ نفر سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ با رتبه دوم.

- دانش ­آموخته دوره دکتری در میان ۹ نفر سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ با رتبه دوم.

سخنرانی در مجامع بین المللی:

سخنرانی با موضوع "Hydrological and water quality impact assessment under future land cover and climate change" در ۴th Workshop of Hydrological Processes, Using SWAT در Hiroshima University، ژاپن (March ۱۳, ۲۰۲۱).

مجری طرح پژوهشی: بررسی روند تغییرات میزان رواناب ورودی به تالاب نایبند (جنگل های حرا) و ارائه راهکارهای جبرانی به منظور جلوگیری از اختلال در تأمین نیاز آبی حرا. کارفرما: شرکت پتروشیمی پردیس

مجری طرح پژوهشی: ارزیابی تغییرات تالاب شور گلپایگان با استفاده از داده های سنجش از دور و مدل سازی GIS. 

مجری طرح پژوهشی: ارزیابی خدمت اکوسیستمی منطقه حفاظت شده باغ شادی از منظر نگهداشت رسوب با استفاده از مدل سازی GIS و InVEST.

مجری طرح پژوهشی: مدل­سازی مکانی-زمانی تغییرات پوشش سرزمین تالاب هورالعظیم با استفاده از رویکرد ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی، بهینه سازی چند منظوره و زنجیره مارکف- محل اجرا: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان (خاتمه یافته در مهرماه ۱۴۰۱).

همکار طرح پژوهشی: ارزشگذاری اقتصادی منابع پایه محیط زیست استان کرمان- کارفرما: اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان (خاتمه یافته در مرداد ۱۴۰۱).

همکار طرح پژوهشی: ارزشگذاری اقتصادی منابع پایه استان خراسان جنوبی با رویکرد تهیه نقشه خدمات اکوسیستمی- کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست (خاتمه یافته).

همکار طرح پژوهشی: بررسی تغییرات مناطق ساحلی استان مازندران با استفاده از تصاویر ماهواره ای در محیط GIS- کارفرما: معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست (قرارداد: شماره ۷۱۳۸۰/۳۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸).

همکار طرح پژوهشی: بررسی تغییرات مناطق ساحلی استان بوشهر با استفاده از تصاویر ماهواره­ای در محیط GIS- کارفرما: اداره کل حفاظت محیط­زیست استان بوشهر (قرارداد: شماره ۱۱۸۵۴-۱۲۲مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۸)

همکار طرح پژوهشی: تشکیل پایگاه داده مکانی و ارایه سامانه Web GIS منابع محیط­زیستی و مطالعات آلودگی محیط­زیست ساحلی- دریایی خلیج فارس و دریای عمان (قرارداد: شماره ۲۷۲/۹۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰).

همکار طرح پژوهشی: بررسی، نیازسنجی و گردآوری داده­های آلودگی­های محیط­زیست ساحلی­-­دریایی خلیج فارس و دریای عمان و تهیه MetaData و جدول توصیفی کلاس­های عارضه مکانی (قرارداد: شماره ۳۲۶/۹۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰).

همکار طرح پژوهشی: تعیین نیاز آبی محیط زیست کوهرنگ و چشمه لنگان (قرارداد: شماره ۹۶۴۸۰۱ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۸).

شرکت در پروژه Erasmus+ GeoNetC دانشگاه Lund کشور سوئد، دوره تایید شده توسط داوران: Open Source GIS Courses (January ۲۰۱۸ تا July ۲۰۱۸)

مدل سازی آلاینده های غیر نقطه ­ای منابع آب 

- مدل­سازی ارتباط میان آلاینده ­های غیرنقطه ­ای منابع آب و سنجه­ های سیمای سرزمین و فرآیندهای مکانی تغییر.

- تصمیم ­­سازی در قالب مدل­ ها و ارایه سامانه­ های پشتیبان تصمیم ­گیری مکانی (SDSS

- ارزیابی اثرات محیط­زیستی.

- بررسی، تحلیل و مدل­ سازی تغییرات سرزمین (Land Change Analysis and Modeling) با سنجه ­های سیمای سرزمین و هوش مصنوعی؛

- مدل­سازی خدمات اکوسیستم؛

- ارزیابی سلامت اکوسیستم تحت تاثیر تغییرات آینده اقلیم، و کاربری اراضی؛

- آمایش سرزمین؛

- مدل سازی تغییر اقلیم.

سوابق پژوهشی

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "کاربرد GIS و سنجش از دور در منابع طبیعی" در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مورخ 23/9/1400.

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "تولید مدل رقومی ارتفاع از داده های رقومی توپوگرافی و ارزیابی صحت" در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مورخ 10/3/1400

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "مکان یابی با استفاده از عملگرهای آماری و منطقی در محیط GIS" در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مورخ 27/9/1401

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "هم پوشانی لایه های رستری با استفاده از روش وزنی در محیط GIS" در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مورخ 27/8/1402.

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "طراحی شبکه نمونه برداری در محیط GIS" در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان مورخ 1/10/1402.

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "تولید نقشه پوشش سرزمین با استفاده از روش ترکیبی Pixel-based و Segment-based" مورخ 4/10/1402.

داور مجلات علمی:

Geography and Sustainability (IF = 9.7)

CATENA (IF=6.2)

Applied Geography (IF=4.9)

Scientific Reports (IF=4.5)

Environmental Monitoring and Assessment (IF = 3)

Environmental Modeling and Assessment (IF = 2.4)

Theoretical and Applied Climatology (IF = 3.4)

Remote Sensing Application: Society and Environment (IF = 4.7)

Water Resource Management (IF = 4.3)

Environmental Management (IF = 3.5)