هنگامه طاهری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹مهندسی کشاورزی-باغبانیدانشگاه شهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۳بیوتکنولوژی کشاورزیدانشگاه تهران
دکتری۱۳۹۰اصلاح نباتات-مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۴