مرتضی تاکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۸مکانیزاسیون کشاورزیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مکانیزاسیون کشاورزی-انرژیدانشگاه تبریز
دکترای تخصصی۱۳۹۴مکانیزاسیون کشاورزی-انرژیدانشگاه تبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستانعضو هیئت علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۴

سوابق اجرایی

عضو شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه از مهر ۱۳۹۹ تا آبان ۱۴۰۱

ردیف

محل برگزاری

عنوان

۱

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ماشین­های کشاورزی (کارشناسی)

۲

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ترمودینامیک (کارشناسی)

۳

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

محاسبات عددی (کارشناسی)

۴

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

   پسماند و روش­های فرآوری محصولات کشاورزی (کارشناسی ارشد)

۵

دانشگاه شهرکرد

اصول شبیه ­سازی (کارشناسی)

۶

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تحقیق در عملیات (کارشناسی)

۷

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

سامانه ­های حرارتی انرژی خورشیدی در کشاورزی (کارشناسی)

۸

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

منابع انرژی تجدیدپذیر (کارشناسی)

۹

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مدیریت گلخانه (دکتری)

۱۰

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مدلسازی انرژی (کارشناسی ارشد)

۱۱

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تولید انرژی از منابع غیرفسیلی (دکتری)

۱۲

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

مدیریت گلخانه و اتوماسیون (کارشناسی ارشد)

ردیف

عنوان

سمت

وضعیت

محل اجرا

۱

استفاده از مدل­های شبکه­ های عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان به ­منظور پیش­ بینی شرایط محیطی داخل گلخانه ­ای­ مرسوم

مجری

خاتمه

۱۳۹۶

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۲

ارزیابی فنی و اقتصادی احداث نیروگاه‌ خورشیدی فتوولتائیکی متصل به شبکه (مطالعه موردی: نیروگاه یک مگا واتی در شهرستان اهواز)

مجری

خاتمه

۱۳۹۷

سازمان توانیر-شرکت ملی برق ایران- اهواز

۳

بررسی جریان انرژی محصول خیار گلخانه­ ای و بهینه ­سازی واحدهای تولیدی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های استوار

همکار

خاتمه

۱۳۹۹

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۴

محاسبه میزان تابش جذب شده خورشید در صفحات منحنی به روش عددی و هوش مصنوعی

مجری

خاتمه

۱۳۹۹

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۵

استفاده از خشک‌کن‌های خورشیدی گلخانه‌ای به منظور تولید وخشک کردن محصولات کشاورزی

مجری

خاتمه

1402

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۶

بررسی جریان انرژی و پایداری محصولات کلزا و گندم در استان خوزستان

همکار

خاتمه

۱۳۹۹

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۷

کنترل پارامترهای محیطی مرغداری به کمک ربات متحرک کوچک به منظور بهبود شرایط مرغ ­های تخم­گذار

مجری

خاتمه

۱۳۹۸

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۸

کاربرد هوش مصنوعی در تخمین میزان سایه و افت انرژی در جمع ­کننده ­های صفحه تخت خورشیدی

مجری

خاتمه

۱۴۰۰

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

۹

ارزیابی زیست‌محیطی سازه‌های گلخانه‌ای استان خوزستان

مجری

خاتمه

۱۳۹۹

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

ردیف

عنوان

۱

انرژی­ های تجدیدپذیر، بازیافت، اگزرژی و محیط زیست در کشاورزی (Renewable Energies, recycling, exergy and environment in agriculture)

۲

هوش مصنوعی و کاربرد آن در کشاورزی (Artificial intelligent and its application in agriculture)

۳

شبیه ­سازی-مدل سازی، کنترل و مدیریت انرژی گلخانه (Simulation-modeling, controlling and energy management in greenhouse)

۴

محاسبات نرم (Soft Computing)

۵

انتقال حرارت (Heat Transfer)

۶

خشک‌کن‌های خورشیدی گلخانه‌ای (Greenhouse Solar Dryers)

برنامه کاری هفتگی