نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۹۰ مورد.
حسین

حسین جوینده

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
حسین جوینده
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/joyandeh/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
مرتضی

مرتضی چاجی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
مرتضی چاجی
استاد دکترای تخصصی
۰۶۱-۳۶۵۲۲۸۳۸ دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/chaji/fa

Google Scholar Scopus ORCID PubMed Web of Science Research GATE پژوهان
میترا

میترا چراغی

استادیار
دانشکده کشاورزی
میترا چراغی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/cheraghi/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
محمد

محمد حجتی

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
محمد حجتی
استاد دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۴۱ دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/hojjati/fa

Google Scholar Scopus ORCID
مختار

مختار حیدری

دانشیار
دانشکده کشاورزی
مختار حیدری
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/heidari/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE
آیدین

آیدین خدائی جوقان

استادیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
آیدین خدائی جوقان
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/khodaei/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE علم سنجی پژوهان
بهمن

بهمن خسروی پور

استاد
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
بهمن خسروی پور
استاد دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۴۳۴۸ دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

http://research.asnrukh.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=65

Google Scholar Scopus پژوهان
بیژن

بیژن خلیلی مقدم

دانشیار
دانشکده کشاورزی
بیژن خلیلی مقدم
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/khalilimoghadam/fa

زهره

زهره خورسندی کوهانستانی

استادیار
دانشکده کشاورزی
زهره خورسندی کوهانستانی
استادیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/khorsandi/fa

Google Scholar پژوهان
خلیل

خلیل دلفان حسن‌زاده

مربی
دانشکده کشاورزی
خلیل دلفان حسن‌زاده
مربی کارشناسی ارشد
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/khalildelfan/fa

علی

علی رجب پور

استاد
دانشکده کشاورزی
علی رجب پور
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/rajabpour/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
لیلا

لیلا رمضانی

دانشیار
دانشکده کشاورزی
لیلا رمضانی
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/ramazani/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
نفیسه

نفیسه رنگ زن

استادیار
دانشکده کشاورزی
نفیسه رنگ زن
استادیار دکترای تخصصی
۰۶۱۳۶۵۲۲۹۴۴ دانشکده کشاورزی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/rangzan/fa

ORCID
مجید

مجید رهنما

دانشیار
دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی
مجید رهنما
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی

https://sites.google.com/site/majidrahnamawebsite

هدایت اله

هدایت اله روشنفکر

استاد
دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی
هدایت اله روشنفکر
استاد دکترای تخصصی
- دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/roshanfekr/fa

Google Scholar
احمد

احمد زارع

دانشیار
دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
احمد زارع
دانشیار دکترای تخصصی
- دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

https://faculty.asnrukh.ac.ir/zareh/fa

Google Scholar ORCID